GFTO Aengwirden

Geitefok van Tjalleberd en Omstreken

Geschiedenis

Motieven

De Streek was rond 1960 een strook met woningen waar eigenlijk weinig gebeurde. Een vooral ook arme omgeving met veel zieken, beslist niet te vergelijken met de huidige Streek.
Vier dorpen met veel tegenstellingen zoals die ook elders veel voorkwamen, tussen:

 • Arm en rijk
 • Kerks en onkerks
  etc.

Er waren nogal wat mensen die tussen het spreekwoordelijke “wal en het schip” vielen voor wat betreft het normaal kunnen functioneren bij ziekte of gebrek.

Verhoudingsgewijs waren er veel zieken, o.a. veroorzaakt doordat arbeiders ziek terug gekomen waren nadat geholpen te hebben bij de wederopbouw in Zeeland na de watersnoodramp van 1953. De sociale en overige voorzieningen waren destijds veel slechter dan wat wij nu gewend zijn.

De jeugd van de Streek was van mening dat er wat gedaan moest worden voor andere mensen en ze gingen samen aan de slag.

 

Doelen 

Meestal werd gekozen voor doelen die zich eigenlijk zo maar op straat aandienden.

In de statuten heeft de Geitefok o.a. staan;

“Zieken, invaliden en ouden van dagen waar mogelijk te helpen en bij te staan en verder de gemeenschapszin te bevorderen en het algemeen belang te dienen.

Zij tracht dit te bereiken door het organiseren van evenementen, samenwerken met anderen die hetzelfde doel beogen en verder met alle wettelijk en geoorloofde middelen.”

Het varieerde in de loop van de jaren van het al eerder genoemde tuin omspitten tot het bijdragen voor het in stand houden van gezondheidsvoorzieningen in de Streek. De oprichting van de Stichting Gezusters Hartmans is hier een mooi voorbeeld van.

In de loop van de jaren heeft de Geitefok zich ingezet, bijgedragen tot behoud van en zelfs volledig verzorgen van:

 

– Bijdragen aan individuen die in de problemen zaten

– Bijdragen aan verenigingen en instellingen die de hele gemeenschap ten goede komen

 

Hierna een greep uit de vele activiteiten van de Geitefok. Het doel en de middelen zijn vaak met elkaar verweven in de verschillende aktie’s die de Geitefok organiseerde.

 

Er moest geld zijn om de doelstellingen te kunnen realiseren, te gelijkertijd werden de bewoners in de Streek erbij betrokken en werden de activiteiten georganiseerd ter vermaak van de eigen bewoners.

Als het even kon werd er niet om geld gebedeld, wel werden er verkoopakties opgezet om de kas te spekken. Voorbeelden hiervan zijn o.a. verkoop van balpennen, bloemen, kip / kalkoen en kroketten tijdens de Kerst en uiteraard oliebollen tijdens de jaarwisselling.

 

Vaak waren het de Geitefokkers zelf die allerlei akties en evenementen bedachten. Acties die later door andere verenigingen en zelfs in den lande werden overgenomen en voortgezet. Meestal was dat het signaal om weer met het evenement te stoppen en op zoek te gaan naar een nieuw idee.

 

Activiteiten

De volgende activiteiten worden besproken (klik op de activiteit voor extra informatie):

 

Sociale activiteiten:

 • Rond de oprichting (periode 1960 en later)
 • Oud papier (1960)
 • Tuinen verzorgen (1960)
 • Televisie’s uitleen (1962 en later)
 • TBC huisje (1964)
 • Cheque PS Pinokkio (2004)

Evenementen:

 • Bromfietsenrace ( de jaren 1960/1961/1965)
 • Motorrace (periode 1970-1971)
 • Sokkebal (periode 1960-1961)
 • Draaiorgelconcoursen (periode 1962-1963)
 • Bootreis chronisch zieken (1961 tot heden)
 • Fruitmanden (1960 tot heden)
 • Slotavond Bejaardensoos (1961 tot heden)
 • Amateuravonden (jaar 1975)
 • Filmavonden / Streekfilms / Bandopnames (1962 – heden)
 • Verbetering Aengwirderweg (periode 1965 / 1966)
 • Zeskamp (perioden 1973 t/m 1975 en 1981 t/m 1988)
 • Autocross (1976 tot heden)
 • Knock Out Show (1985)
 • Ringsteken (1986)
 • Waterskien achter auto’s (1989 t/m 1995 en 2000)
 • Beach Volleybal, Kooivoetbal en eierengooien (1998 tot heden)
 • Intocht Sinterklaas (2005 tot heden)

Rond de jaarwisseling:

 • Burgemeestersinstallatie (jaarwisseling 1962 / 1963)
 • Carrillion met Beierse Klokkenmuziek
 • Belbus (1981)
 • Viering jaarwisseling algemeen (vanaf 2001)

 

Rond de oprichtingsdatum 1 april:

 • Heroprichting Gemeente Aengwirden (1980)
 • Bommelding (1982)
 • Jannes van der Wal (1984 en 1985)
 • Gemo Fast Totalclean Oxigenium (2004)
 • Gebr. Feiken Tuinaanleg en Onderhoud (2005)